GDPR CONSULT

Съвместно със Сертификация и Инспекция България разработихме платформата GDPR Consult, която да осигури защита на клиентите ни във връзка с изискванията на регламент EU General Data Protection Regulation (GDPR), относно защитата на лични данни.

За много компании в България GDPR изглежда като плетеница от сложни, но жизненоважни правила. Организациите трябва бързо да разберат какви специфични процедури ще е необходимо да прилагат, за да бъдат в съответствие с GDPR. Ръководството трябва да е наясно какво ще се случи, ако не спази GDPR. Невежеството няма да бъде толерирано, така че взетите управленски решения са 100% Ваша отговорност.

prozop_logo

ПроЗОП

ПроЗОП представлява цялостно решение за управление на обществените поръчки, включително като подпомага специалистите, работещи в областта на обществените поръчки.

С администрирането на ПроЗОП могат да бъдат натоварени различни служители от предприятието на възложителя, без да са необходими специални познания в IT областта и в областта на Закона за обществените поръчки.